Jak si udržet zdravý životní styl


Mnoho lidí dříve se v průbÄ›hu života rozhodlo, že zaÄnou žít zdravÄ›ji. Mnohdy to bývá souÄástí novoroÄních pÅ™edsevzetí. Bohužel, jen málokomu se podaří je skuteÄnÄ› dlouhodobÄ› dodržet. A to se může zdát zvláštní – koneckonců, dÄ›láme to pro své zdraví, a benefity tu rozhodnÄ› jsou. ProÄ u nÄ›j tedy nevydržíme?

 

Důvodů je hned nÄ›kolik. Tím prvním je, že se po nás Äasto vyžaduje urÄitá ztráta pohodlí. Musíme se omezit v urÄitých potravinách, které máme rádi, nebo vstávat dřív, abychom mohli jít bÄ›hat. A ani jedno z toho, byÅ¥ je to pro naÅ¡e zdraví přínosné, pro nás není příjemné. A věřte, že pocit, že pro sebe nÄ›co dÄ›láte, nevydrží vÄ›ÄnÄ›.

 

hlavním cílem bývá Äasto zhubnutí

 

K tomu se pÅ™idají nepříjemnosti s tím spojené, například bolavé nohy po bÄ›hání. Ani poÄasí není vždy pÄ›kné, a potraviny, které bychom na uvaÅ™ení zdravého jídla potÅ™ebovali, jsou leckdy buÄ drahé, nebo je zkrátka nemají.

 

Není tedy divu, že zaÄneme postupnÄ› hledat stále ÄastÄ›ji výmluvy, proÄ zrovna dnes daná vÄ›c nejde. PostupnÄ› ji pak provádíme stále Å™idÄeji, až s ní, k naší Å¡kodÄ›, skonÄíme úplnÄ›. V podstatÄ› se pak vrátíme k životnímu stylu, který jsme mÄ›li pÅ™ed naším rozhodnutím.

 

na zdravé stravě je mnohdy těžké vydržet

 

Hlavním důvodem je to, že výsledky obvykle nejsou hned vidÄ›t, a i když ano, neposkytují nám takové okamžité potěšení. Náš mozek tak vnímá, že odmÄ›na za takovou námahu není dostateÄná, a tak pÅ™estaneme mít touhu ji dÄ›lat.

 

Abychom to alespoň trochu zmírnili, je dobré si za úspÄ›chy dopřávat nejrůznÄ›jší odmÄ›ny. MÄ›ly by to být takové, které nám skuteÄnÄ› udÄ›lají radost, aÅ¥ už půjde o jídlo nebo o nÄ›jakou drobnost, kterou jsme už dlouho chtÄ›li. Tím si dáme cíl, ke kterému skuteÄnÄ› můžeme pracovat a který (alespoň podle naÅ¡eho vÄ›domí) za tu námahu bude skuteÄnÄ› stát. To nám pak dodá nový elán, díky kterému s cviÄením Äi zdravou stravou vydržíme. Jako v mnoha jiných oborech i zde platí, že motivace je klíÄ.