Umění techniky


Nikdy nezapomenu na ten okamžik, kdy mi babiÄka a dÄ›deÄek domů k rodiÄům pÅ™inesli videopÅ™ehrávaÄ a také potom videohry. Bylo to opravdu nÄ›co úžasného a já na tohle nikdy nedokáži zapomenout. Bylo to opravdu perfektní a já jsem si říkala, jestli se mi tohle nezdá, protože v té dobÄ›, kdy mi právÄ› prarodiÄe dovezli opravdu krásné videohry, tak jsem opravdu byla z toho nadÅ¡ená, protože jeÅ¡tÄ› nikdo z okolí a z dÄ›tí to vůbec nemÄ›l.

VÅ¡e se musíte nauÄit.

Takže já jsem vlastnÄ› byla jediná takhle z okolních ulic, kdo mÄ›l doma video pÅ™ehrávaÄ a také videohry bÄ›hem jednoho týdne. Bylo to opravdu perfektní, proto jsem ihned zavolala své nejlepší kamarádce a kamarádovi, abychom si Å¡li vÅ¡ichni domů ke mnÄ› hrát. Hráli jsme tam opravdu perfektní hry, jako je například Mario a nebo tanky. Opravdu také jistÄ› znáte hru Mario a tanky, protože to je tak nepopsatelná nezapomenutelná hra, kterou snad nikdo nemůže zapomenout. HlavnÄ› ten ÄlovÄ›k, který vyrůstal v devadesátých letech. Je to taková technika, která jeÅ¡tÄ› byla taková úplnÄ› nedokonalá, ale věřte mi, že taková technika v tÄ›ch devadesátých letech pro nás vÅ¡echny byla opravdu perfektní a také nenahraditelná.

Chci při práci klid.

V té dobÄ›, kdy jsme mÄ›li už videopÅ™ehrávaÄe, tak jsem se také moc ráda koukala na kreslené pohádky. A moje první VHS kazeta v tomto video pÅ™ehrávaÄi byl v Tom a Jerry. Dodnes si vzpomínám, jaké tam vÅ¡echny byly pohádky. Nikdy na to nezapomenu, i když jsem od té doby vidÄ›la už spoustu pohádek, tak na tu první na VHS se nikdy nezapomenu. Řeknu vám, že nebýt takové techniky, tak nemám snad ani žádné vzpomínky, protože díky technice a tÄ›mto videohrám a video pÅ™ehrávaÄům si pamatuji, jaké bylo moje dÄ›tství. VÅ¡echno mám zapsané ve své pamÄ›ti a já věřím, že technika bude se stále zlepÅ¡ovat a bude nám vÅ¡em lidem pÅ™inášet pouze jenom pozitivní výsledky, i když víme, že i technika dokáže pÄ›knÄ› lidstvo pořádnÄ› potrápit.