Svěřte starosti profesionálům


V těžkých chvílích, které nastanou po úmrtí milované osoby, pÅ™enechejte starosti druhým. Kompletní služby v oboru pohÅ™ebnictví, nabízí spoleÄnost působící v Karlových Varech a okolí. PohÅ™ební ústav pro pozůstalé zařídí veÅ¡keré záležitosti, které se týkají pohÅ™bu. Nemusíte se o nic starat, vÅ¡e potÅ™ebné svěřte profesionálům. A co vÅ¡echno je obsaženo v této nabídce? V první Å™adÄ› je to sortiment rakví a vytiÅ¡tÄ›ní parte, dále jsou to vÄ›nce a kvÄ›tiny, také kompletní zajiÅ¡tÄ›ní obÅ™adu vÄetnÄ› hudby, knÄ›ze nebo Å™eÄníka, fotografa atd., až po formality, které je potÅ™eba vyÅ™eÅ¡it na matrice. PohÅ™ební ústav poskytne pozůstalým veÅ¡keré informace týkající se smuteÄního rozlouÄení a také nezbytného vyÅ™izování na úřadech.

Individuální přístup

Využijte služby spoleÄnosti, která se ke svým klientům chová s úctou, pochopením a s maximální vstřícností. PohÅ™ební ústav si bere za cíl spokojenost pozůstalých, dbá na potÅ™eby a možnosti svých zákazníků a proto k nim pÅ™istupuje s individuální péÄí. Seznamte se peÄlivÄ› s nabídkou spoleÄnosti, která má veÅ¡keré potÅ™ebné informace k nahlédnutí na internetových stránkách.