Vypěstujte si cokoliv na zahradě a budete mít radost


Zahrada je krásnou okrasou domu, protože vlastnÄ› prvnÄ›, když pÅ™icházíte do domu, tak je prostÄ› pÅ™ed vámi krásná zahrada, kterou si prostÄ› můžete udÄ›lat dle svého gusta. Kdo není sice zahradník, ale i tak pÅ™esto, když nejste zahradníci, tak můžete mít zahradu opravdu nádhernÄ› udÄ›lanou. Vždycky, když prostÄ› budete mít Äas a chuÅ¥, tak rozhodnÄ› běžte na zahradu, protože vždycky si na ní můžete cokoliv vypÄ›stovat, aÅ¥ už ovoce Äi zeleninu. Ale vždycky je prostÄ› potÅ™eba nÄ›co pÄ›stovat, protože když dostanete na nÄ›co chuÅ¥, tÅ™eba na jahody, a budete si je pÄ›stovat na zahradÄ›, tak vždycky je tam budete mít prostÄ› po ruce a můžete si je utrhnout kdykoliv budete chtít. Takže rozhodnÄ› nÄ›kdo na to už v dneÅ¡ní dobÄ› není, ale myslím si, že urÄitÄ› by to tak mÄ›lo být, protože každý by si na té svojí zahradÄ› mÄ›l nÄ›co vypÄ›stovat. Ono to dodá ÄlovÄ›ku i takovou tu vÄ›tší radost, protože ta zahrada nebude tak prázdná, tak holá. A prostÄ› ta zahrada potÅ™ebuje být víc hodnÄ› nÄ›Äím oživená. 

Dům

Čím víc toho vypÄ›stujete, tím víc radosti prostÄ› budete mít. Protože ta zahrada to prostÄ› po vás vyžaduje a ta zahrada to chce. Ona chce být prostÄ› oživená tím ÄlovÄ›kem, proto je prostÄ› zahrada. Kdybychom na té zahradÄ› nic nedÄ›lali, tak by ji ÄlovÄ›k ani nemusel mít. Takže rozhodnÄ› nikdy neváhejte nad takovým pÄ›stováním. Vůbec nepÅ™emýšlejte zda nÄ›co pÄ›stovat nebo ne, pokud prostÄ› máte rádi zahradu a prostÄ› milujete tyhle vÄ›ci, tak rozhodnÄ› nemáte nad Äím pÅ™emýšlet.
 
Dům
 
NÄ›kteří lidé na to vůbec nejsou, že by si nÄ›co vypÄ›stovali, ale když to nevyzkoušíte, tak vůbec nebudete vÄ›dÄ›t, jaké to prostÄ› je. Pokud si tam zasadíte nÄ›jaký pÄ›kný stromeÄek a vyrostou na nÄ›m broskve, taky vám to udÄ›lá velkou radost, protože prostÄ› pÅ™ijdete pÅ™ed dům, nemusíte chodit do obchodu, mnohem víc penÄ›z uÅ¡etříte. A krásnÄ› si je prostÄ› natrháte, což je opravdu úplnÄ› skvÄ›lé, protože prostÄ› nemusíte za nÄ› utrácet. A vemte si, kolik to opravdu v obchodÄ› stojí, takže když to budete mít doma na zahradÄ›, tak to máte o hodnÄ› levnÄ›jší a jeÅ¡tÄ› si dobÅ™e pochutnáte.