Revize elektro ve firmách je povinná ze zákona


Ptáte se, proč je revize elektro povinná ve firmách? Pak bychom si o tom mohli v krátkosti něco povědět.

Elektřinu nelze odhalit svými smysly – kdyby se elektrická energie vždy před příchodem ohlásila například červenou barvou, anebo by svérázně zapáchala, případně by vydávala pískavé zvuky, pak by ani revize nebyly zapotřebí, protože by každý ihned odhalil hrozící nebezpečí. A právě proto, že elektřinu svými smysly nezaznamenáte, tedy pouze hmatem, a to už bývá obvykle pozdě, proto je nutné vše pečlivě revidovat, abychom nechtěnému kontaktu s elektřinou zabránili.

nářadí elektrikáře

Právní problém – revize, prováděná elektrikářem z Prahy technologie-budov.cz, v domácnostech nejsou povinné proto, že si doma každý z nás odpovídá za stav elektroinstalace sám. Pokud se tu vyskytne nějaký úraz, je to na vlastní odpovědnost dotyčného člověka, a to i tehdy, jsou-li tam pozvaní hosté třeba na návštěvu. U firem je to něco jiného, protože tam vzniká pracovně právní vztah se zaměstnanci nebo vztah zákazníka vůči provozovateli služby, a tyto vztahy se řídí právním řádem. Mohou tu pak vzniknout důvody k podání žaloby, a majitel či provozovatel firmy pak může mít vážný problém.

elektrikář u rozvaděče

Úrazy i požáry – že může dojít k úrazu elektrickým proudem je vám známo, ale že také může vzniknout nebezpečný požár, o tom se někteří lidé možná jen spekulativně dohadují. K požáru může skutečně dojít u nerevidovaných elektroinstalací, a to jak u zásuvek a vypínačů či rozvodných krabic, jističů nebo vodičů, ale i u elektrických spotřebičů a svítidel. Proto se ve formách reviduje v podstatě vše, co nějakým způsobem souvisí s rozvodnou elektrickou soustavou.

Na co by se také nemělo zapomenout, jsou prodlužovací šňůry, ty bývají často někde sevřené nábytkem, a právě tam může snadno dojít k poškození izolační vrstvy a ke zkratu a následnému vzniku elektrického oblouku, jakožto ohniska požáru.